Met haar kwalitatief marktonderzoek / HR-onderzoek wil Minute Marketing bedrijfsbeslissingen

  • versnellen
  • vereenvoudigen
  • intern onderbouwen
  • sterkere fundamenten geven

in een wereld die steeds

  • sneller gaat
  • complexer wordt
  • minder interne cohesie kent
  • meer kritische klanten en werknemers krijgt

Minute Marketing ondersteunt, optimaliseert en versnelt interne en externe beslissingen als katalysator en accelerator met probleemoplossend kwalitatief marktonderzoek/HR-onderzoek

Voordelen

Snellere inkomsten

door snellere implementaties na snellere beslissingen.
Je kan al na twee werkweken verder met concrete aanbevelingen.

Slimmere investeringen

door beter gefundeerde beslissingen.
Je baseert je beslissingen niet op buikgevoel, maar op tendensen.

Gemakkelijkere beslissingen

door concrete, duidelijke actiepunten.
We nemen vroeg in het proces complexiteit weg met onze aanbevelingen.

Beperktere tijdsinvestering

door kant-en-klare duidelijke rapportering.
Je verspreidt zonder een lastige vertaalslag de resultaten binnen de organisatie.

Grotere slaagkans

door een breder draagvlak in je organisatie.
Je medewerkers begrijpen eenvoudig de onderzoeksproblematiek en actiepunten.

Wat krijg je concreet

Onze dienstverlening is modulair en bestaat uit 4 bouwblokken. De grootste meerwaarde zit hem in de combinatie van de blokjes: de totale dienstverlening.

Onderzoeksplan

Aan de hand van het onderzoeksplan met doelgerichte vragen kun je zelf kwalitatief marktonderzoek voeren.

Kwalitatief marktonderzoek

Kwalitatief marktonderzoek: Minute Marketing verzorgt een objectieve bevraging van de respondenten zodat er geen ongewenste sturing of vertekening optreedt.

Analyse van de resultaten

Minute Marketing analyseert de interviews op een gestructureerde manier om de trends uit het onderzoek te distilleren.

Videorapport

Minute Marketing zet bedrijfsprocessen, analyses, beslissingen,… om in een enthousiasmerend, eenvoudig videofilmpje, zodat je deze eenvoudig intern kan verspreiden en kan zorgen voor een intern draagvlak.

Vul je e-mailadres in en schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief voor de inzichten en trends die we opdoen in onze onderzoeken.